mosh' mislit .. dosadilo mi opet,nakon samo 23 sata ....